Foto: Merit Kvist

Avslutning för miniorerna i Sättna

Miniorerna i Sättna har haft våravslutning, en avslutning som de själva lagt ner mycket arbete på!

Liknelsen om den barmhärtige samariern var temat då miniorgruppen i Sättna hade sin våravslutning. Gruppen hade förberett en teaterföreställning om Jesus berättelse om hur man är en riktig medmänniska. Dräkter, kulisser och en fantastisk åsna hade tagits fram för tillfället. 

Efter teaterföreställningen för föräldrar och andra bjöds på pizza!

Foto: Merit Kvist
Foto: Merit Kvist
Foto: Merit Kvist
Foto: Merit Kvist
Foto: Merit Kvist
Foto: Merit Kvist