Annandag påsk 22 april

Nyhet Publicerad Ändrad

"...då kom Jesus och stod mitt i bland dem och sa till dem: "Frid åt er alla!"

På Annandagen firar vi gudstjänst på hembygdsgården i Indal kl 12. Då serverar hembygdsföreningen också kyrkkaffe.

Stilla veckan och påsken i våra kyrkor

Påsken är kyrkans allra viktigaste högtid. Det som hände under det vi kallar stilla veckan och påsken förändrade världen för alltid. Läs mer här om vad som händer i våra kyrkor under dessa dagar!

Indalens pastorat

Hej och välkommen till Indalens pastorat! Vi finns nordväst om Sundsvall i en fantastisk miljö. Pastoratet består av fyra församlingar: Sättna, Indal, Liden och Holm.