Foto: Pixabay

9 december

Mormor är viktig!

Textläsning:
”Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.”
2 Tim 1:5

Det finns bara en mormor i Bibeln. Ja, naturligtvis finns det massor av både mormödrar, farmödrar, farfäder och morfäder, men ordet mormor nämns bara en enda gång. Det är Timotheos mormor Lois. 

Jag tror att de flesta av oss har en särskilt relation till våra far- och morföräldrar. De är ofta väldigt viktiga för oss, och kontakten med dem formar våra liv, formar våra personligheter.

Vi firar snart att Jesus föddes till denna värld, av en alldeles vanliga kvinna, Maria. Naturligtvis hade Maria också föräldrar, och även om de aldrig nämns i Bibeln, har den fromma traditionen gett dem namnen Anna och Joakim.

Idag är det Anna-dagen. Då skulle julölet vara färdigt: ”Anna den granna kommer med kanna”.

Det är en fascinerande tanke att tänka att Jesus också hade en mormor. En kvinna vi inte vet något om, men som han satt i knäet på, fick höra sagor och sånger av, blev omplåstrad av då han ramlat och skrubbat knäna... 

Hur mycket präglades Jesus av henne? Vad bar han med sig i sitt liv?

Utmaning:
Uppmärksamma någon äldre släkting idag! Kanske kan du hälsa på dem eller ringa. Om det finns någon som betytt mycket för dig som lämnat världen, kan du istället tända ett ljus för dem och tacka Gud för deras liv.

Bön:
Gud, tack för våra äldre släktingar.
För deras liv, för vad de delat och för deras vishet.
Hjälp oss att se hur de påverkat oss i våra liv
så att vi kan glädjas, förlåta och inspireras!
Amen.