Foto: Pixabay

5 december

"En stjärna lyser så klart..."

Bibelläsning:
”...En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel...”
4 Mos 24:17

Nu lyser de överallt - stjärnorna. I fönster över hela landet. När jag var liten fanns det nästan bara en sorts stjärnor, de var orange och av papp. Hela rummet fylldes av ett varmt, milt ljus då de tändes. Nu finns det adventsstjärnor av alla möjliga sorter, vita, av halm, av metall, blå, gula, röda...

Adventsstjärnan talar om barnet som föds i Betlehem. Till honom sökte sig stjärntydare, antagligen från det som vi idag kallar Iran, för att hylla honom. De hade sett hans stjärna tändas på himlen. 

Vi är också på väg just nu, för att söka honom och förhoppningsvis också finna honom. Vi kanske inte följer en fysisk stjärna, men vi kan få ledning ändå i sökandet. 
Bibeln, bönen, samtalet, kyrkans gudstjänster... Det finns många ljuspunkter som kan hjälpa oss att hitta vägen.

Utmaning:
Hur kan adventstiden bli en tid då jag söker mig närmare Kristus?

Bön:
O du som himlens stjärnor tänt,
och ljus bland dödens skuggor sänt,
för dig, vår frälsare och Gud
i bön vårt hjärta öppnas nu.

När ofärdstecknen kring oss står
och världens afton faller på,
bered oss genom vad som sker
att en gång se din härlighet.

Från 800-talet, ur psalmboken, psalm 422