Foto: Pixabay

18 december

Eld och moln

Bibelord:
”Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske.”
2 Mos 3:2

Mose hade inte väntat sig att möta Gud alls, det var en vanlig arbetsdag; ut med fåren, mata fåren, vakta fåren, in med fåren.

Men i vardagen, på jobbet, möter han Gud. I en brinnande buske, mitt i öknen. 

”Vem är du?” frågar Mose.

”Jag är den jag är” svarar Gud.

Gud möter Mose igen, mycket senare, men inte i elden, utan i molnen på berget Sinai, och ger sitt folk budorden.

Snart firar vi att Gud vill möta även oss, vare sig i eld eller moln, utan i ett nyfött barn.

Mitt i vår vardag kommer Gud och bryter in.

Utmaning:
Hur kan jag öva mig på att se Gud i min vardag, även då jag inte väntat att möta honom?

*Bön:
O Adonai, Gud som leder Israel,
Du som uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg,
kom och förlossa oss, du vår tillflykt och vår starkhet!
Amen.

* Under tiden 17-23 december följer vi de gamla bönerna som kallas ”O-antifonernas” tema.