Foto: Pixabay

17 december

Hon kom!

Bibelord:
”Sedan visade sig Visheten sig på jorden,
och levde där bland människorna.”
Baruk 3:38

I många av Bibelns böcker är Visheten viktig. Så viktig att den ofta beskrivs som en person, en ung kvinna, en Guds dotter. 

I Baruks bok, en av våra apokryfer som vi fick i nyöversättning i Bibel 2000, beskrivs hur Visheten kommer hit till jorden, bor bland människorna. Hon vill vara hos oss, hon vill bo här. Hon beskrivs också i Baruk som ”Boken med Guds bud” - Ordet.

Vi hör ekot från Johannesevangeliets första kapitel där det sägs om Jesus:
”Ordet blev människa och bodde bland oss”.

Det är bara en vecka kvar till jul nu. Vi firar att Hon kom, Guds vishet, i Ordet Jesus Kristus, och ville bo bland oss!

Utmaning:
Kan jag se Gud i även Bibelns ovanligare bilder? Som Visheten, som en ung kvinna?

*Bön:
O eviga Vishet, du som utgått ur den Högstes mun, Du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. 
Kom för att lära oss vishetens väg!
Amen.

* Under tiden 17-23 december följer vi de gamla bönerna som kallas ”O-antifonernas” tema.