Foto: Jermunn Solem

1 december

"När du får oväntat besök..."

Bibelord:
”Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.”
Luk 1:30-31

Maria, tonårsflickan, fick oväntat besök. Hon var antagligen bara 14-15 år, men otroligt modig. Trots alla risker - både de som alla gravida kvinnor möter - och att folk i årtusenden skulle debattera och ifrågasätta vem som var pappan, och hur det här hade gått till, så sa hon ”ja”.

På bilden från fönstret i Holms kyrka möter hon ängelns blick, stadigt och förväntansfullt.

Nu växer barnet i henne. Knappt en månad kvar. Kanske hade hon förvärkar och foglossning. Kanske hade hon packat ränseln med barnkläder, blöjor och lindor hur många gånger som helst innan hennes och Josefs resa mot Betlehem.
Var hon rädd? Förväntansfull? Glad? 

Under december väntar vi med henne på barnet som skall födas. Vi får öva oss på väntan och tålamod, och på att som hon säga ”ja” till Guds vilja i våra liv.

Utmaning:
Hur kan jag säga ”ja” till Guds vilja med mitt liv, även de gånger det blir en utmaning för mig att göra det?

Bön:
Gud, 
som är alltings ursprung,
vi tackar dig som utvalt Maria
till mor åt världens Frälsare.
Fyll oss med din nåd
så att vi, liksom hon,
säger ja till din heliga vilja.
Genom Jesus Kristus vår Herre.
Amen.
Ur Svenska kyrkans evangeliebok