Foto: Jermunn Solem

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag av staten att vara huvudman för begravningar i nästan hela Sverige. Om du upplever att vi inte skött vårt uppdrag finns ett begravningsombud att vända sig till.

Det utsedda Begravningsombudet i Medelpad heter Stefan Gyllerström. Honom kan du ta kontakt med om du undrar något eller önskar stöd i något begravningsärende. Begravningsombudets främsta uppgift är att kontrollera att vi, Svenska kyrkan, fullgör de plikter staten ålagt oss inom begravningsområdet. Begravningsombuden är också ett språkrör för den andel av befolkningen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Önskar du komma i kontakt med begravningsombudet, kontakta indalens.pastorat@svenskakyrkan.se