Foto: Jermunn Solem

"Ave verum corpus..."

...om den ovanliga ljusängeln i Lidens gamla kyrka.

Det är tyst och stämningsfullt i det vi idag kallar Lidens gamla kyrka. Det är högmässa en vanlig söndag. Rökelsen slingrar sig upp mot valven och det enda som hörs är prästens röst bakom korskranket, det "staket" som skilde koret med altaret från församlingens del av kyrkan. "...accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum - tag och ät, detta är min kropp...".

Medeltida blossstake, nu fastspikad på predikstolen i Lidens gamla kyrka. Foto: Jermunn Solem

När prästen sagt de orden, höjer han vördnadsfullt det välsignade brödet så att församlingen kan se det. 

Då höjer också två av Lidenborna, i förväg utsedda av prästen, dels den blosstake som idag sitter fastspikad på predikstolen och dels den ljusängel som bevarats i Lidens gamla kyrka än i våra dagar. I ena handen håller ängeln ett tänt ljus och i andra handen, som sitter löst - en liten klocka, som nu ringer för att tala om för lidenborna att nu händer det - Kristus är här, mitt ibland oss i brödets gestalt!

Ljusängel på stav i Lidens gamla kyrka. Handen, som hänger löst, har en gång i tiden använts för att ringa i en lite klocka. Foto: Jermunn Solem

Ängeln är en del av den nattvardsfromhet som dominerade medeltiden. Inte många tog verkligen emot nattvarden under medeltiden. Inte förrän vid reformationen började den vanliga församlingen gå regelbundet till nattvardsbordet. Istället skulle Kristus i det välsignade brödet tillbes och äras. 

Säkert kände de medeltida Lidenborna en särskild glädje och stolthet över sin fina ljusängel och den vördnad de genom den kunde visa.

Sanering av Lidens gamla kyrka

Sent i höstas upptäcktes hussvamp i Lidens gamla kyrka, pastoratets lilla pärla från medeltiden med rika konstskatter. Nu är den stängd för sanering och skall rengöras med hjälp av länsmuseet från nock till grund från sporer. Kyrkan har tömts på föremål och bänkar och de föremål som inte kan flyttas skyddas av en "kassun", en sorts rum i rummet. Information om saneringen och renoveringen kommer regelbundet att läggas upp här på sidan!

Helgonen i Lidens gamla kyrka

I alla kristna kyrkor har de kvinnor och män som gått före oss och på olika sätt vittnat om sin kristna tro spelat stor roll. Här får du möta de helgon som finns avbildade i Lidens gamla kyrka. Kanske kan de locka dig att leva ett mer heligt liv?

Nattvarden - en fest för livet

Mötet med Kristus kan vara mycket enkelt. En bit bröd och en klunk vin. I det minsta möter han oss med sin kärlek.