ACT climate justice

Ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta

Kirkot ja muut organisaatiot kokoavat voimansa Glasgowssa marraskuussa pidettävän COP26-ilmastokokouksen edellä. Act Ruotsin kirkko ja kansainvälinen ACT-Allianssi nostavat äänensä kuuluviin merkittävien ilmastotekojen puolesta. Näitä tekoja on tehtävä nyt!

Vetoomus ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta

Yhteinen vetoomus vaatii maailman valtioiden johtajilta tekoja:

  1. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Hallitusten pitää saada se alle kahden asteen, mielellään alle 1,5 asteen.
  2. Hallitusten on luotava ilmastoratkaisuja, jotka takaavat ihmisten tasapuolisen osallistumisen. Lisäksi on turvattava, etteivät taloudelliset voitonmahdollisuudet tuhoa ekosysteemi
  3.  Hallitusten on toimittava nyt, jotta ilmastopäästöt ovat nollassa vuoteen 2050 mennessä.
  4. Hallitusten on pyrittävä fossiilineutraaleihin ilmastoratkaisuihin.
  5. Ilmastorahoitusta on satsattava varsinkin niihin maihin, joissa ilmastokriisi on kaikista polttavin. Ne ovat monesti köyhiä maita, jossa ilmastokriisi on jo tätä päivää
  6. Ilmastokriisi on ihmiskunnan tähän asti suurin yhteinen uhka. Allekirjoita vetoomus ja ota kantaa kunnianhimoisten ilmastoratkaisuiden puolesta!

Allekirjoita vetoomus viimeistään 31.10.2021.