Hjälp oss att hjälpa!

Insamling till nyanlända familjer från Ukraina

Som vi alla vet så är det en besvärlig situation som Ukraina befinner sig i. Dels genom det pågående kriget i Ukraina men också är det en svår situation för många som har flytt sitt hemland.


Viljan att hjälpa till har varit stor och nu vill Idre-Särna församling hjälpa de flyktingar som har kommit till vårt närområde.
Det är främst ett flertal familjer i Särna som behöver hjälp med bidrag till mat och förnödenheter. Man kan med fördel swisha sitt bidrag med hjälp av QR koden då är allt märkt och klart. Om du swishar direkt via numret 1232811172 ange ”Ukraina” som text då.


Insamling kommer också att ske i samband med församlingens gudstjänster under våren.


Tf Kyrkoherde
Leif Vestberg
Idre-Särna församling