1700-tals gudstjänst 21 augusti

Välkomna till en unik gudstjänst i Särna Gammelkyrka

Den 21 Augusti  klockan 11:00 firar vi en traditionell 1700-tals gudstjänst med nattvard i  Särna Gammelkyrka. 
Välkommen till glimtar från förr. 
Kom gärna i tidstypiska kläder alternativt kläder med lite äldre touch. 

I samband med gudstjänsten kommer Elon Andersson att ge glimtar från förr. 

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe med bland annat Barkbröd

Präst: Leif Vestberg
Kantor: Thomas Andersson
Musiker: Särna spelmän