Händer som knådar deg på ett bakbord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hjälp till i din församling

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Alla församlingar bedriver verksamhet

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

I Svenska kyrkan vill vi främja att du som medlem engagerar dig ideellt i det lokala församlingslivet. Och det finns många sätt att engagera sig! Du kan till exempel

  • delta i en besöksgrupp
  • vara gudstjänstvärd
  • engagera dig i ett språkkafé
  • bli ung ledare i en konfirmandgrupp
  • sjunga i kören
  • delta i det internationella arbetet.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med? Engagera dig ideellt genom att