Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälp till i din församling

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Alla församlingar bedriver diakoni

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

Svenska kyrkan vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet och det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, engagera dig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med? Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling, sök uppdrag via Volontärbyrån i Svenska kyrkan, eller besök Ideellt forum som är ett nationellt nätverk för ideella frågor.