Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Kyrkoådets uppgift är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den församlingsinstruktion som kyrkofullmäktige har fastställt och att budgeten hålls. Förutom församlingens egen verksamhet har man samhällets uppdrag att tillhandahålla och sköta begravningsplats. För att sköta allt detta finns personal med olika kompetenser. Rådet är formell arbetsgivare för dessa. Protokoll från kyrkorådets möten finns längst ned på sidan.

Under innevarande mandatperiod består kyrkorådet av följande ordinarie ledamöter:

Barbro Åbyhammar, ordförande

Susanne Persson, vice ordförande

Kristin Kalmelid, kyrkoherde

Kerstin Ahlgren, ledamot

Pernilla Dahlström Johansson, ledamot

Per Karlsson, ledamot

Gunnar Landén, ledamot

Bernt Larsson, ledamot

Karin Lindberg, ledamot

Gunnar Lindström, ledamot

Astrid Öhrwall, ledamot

 

Tomas Ericson, ersättare

Bertil Ericsson, ersättare

Anders Jansson, ersättare

Hans Jansson, ersättare

Caroline Kleber, ersättare

Tuula Marjeta, ersättare

Lennart Olsson, ersättare

Tryggve Persson, ersättare

Lars Olov Törnkvist, ersättare

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utses vart 4:e år genom val, där alla som tillhör församlingen och fyllt 16 år har rätt att rösta.

Fullmäktiges uppgift är att besluta om verksamhetens mål och riktlinjer och i övergripande frågor kring ekonomi och organisation.
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
På våren hålls ett sammanträde när man bl.a. tar ställning till föregående års bokslut. Budgeten behandlas på hösten då man också fattar beslut om begravningsavgift och kyrkoavgift.

Under innevarande mandatperiod är Kerstin Ahlgren ordförande i kyrkofullmäktige.

 

 

 

 

Kyrkorådets ordförande:               

Barbro Åbyhammar

tel. 070-334 40 35

Kyrkofullmäktiges ordförande:                                          

Kerstin Ahlgren

tel. 070-612 05 53

Protokoll församlingsverksamhet 20200316

Protokoll begravningsverksamhet 20200316

Protokoll församlingsverksamhet 20200217

Protokoll begravningsversamhet 20200217

Protokoll församlingsverksamhet 20200113

Protokoll begravningsversamhet 20200113

Protokoll församlingsverksamhet 20191216

Protokoll församlingsverksamhet 20191125

Protokoll begravningsverksamheten 20191125

Protokoll Kyrkofullmäktige 20191111

Protokoll församlingsverksamhet 20191028

Protokoll begravningsverksamet 20191028

Protokoll församlingsverksamhet 20190923

Protokoll begravningsversamhet 20190923

Protokoll församlingsverksamhet 20190819

Protokoll begravningsverksamhet 20190819

Protokoll församlingsverksamhet 20190610

Protokoll begravningsverksamhet 20190610

Protokoll församlingsverksamhet 20190520

Protokoll begravningsverksamhet 20190520

Protokoll Kyrkofullmäktige 20190506

Protokoll församlingsverksamhet 20190415

Protokoll begravningsverksamhet 20190415

Protokoll församlingsverksamhet 20190318

Protokoll begravningsverksamheten 20190318

Protokoll församlingsverksamhet 20190218

Protokoll begravningsverksamhet 20190218