Församlingsinstruktion

Varje församling i Svenska kyrkan har en församlingsinstruktion, ett måldokument som tagits fram lokalt och som fastställts av kyrkofullmäktige och godkänts av domkapitlet.