Dop

Dopet är ett tecken och en bekräftelse på att människan hör ihop med Gud. Dopet instiftades av Jesus och är ett av kyrkans sakrament, en helig handling, som bär djup och dimensioner att utforska och växa vidare i. Många döps redan som barn, men det finns inget hinder att bli döpt senare i livet. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan.

Dopprästen hör av sig ett par veckor innan dopet för att planera och samtala kring dopet. Det sker vid ett hembesök eller i kyrkan. Själva dopgudstjänsten äger ofta rum i kyrkan, inom ramen för församlingens ordinarie gudstjänst eller som en separat gudstjänst. Det går också att fira dop i hemmet eller på någon annan plats.

Inför dopsamtalet kan ni fundera över om det är några speciella psalmer ni önskar sjunga, och om det finns anhöriga som vill ha uppgifter i gudstjänsten. Kanske finns det någon som vill sjunga eller läsa något, eller hälla i dopvattnet? När ett barn ska döpas går det också att utse någon eller några faddrar, som får ett särskilt uppdrag att be för barnet och att i framtiden påminna om dopet och dopets innebörd. Den som är fadder ska själv vara döpt.

I samband med dopet går det bra att låna församlingshemmet eller Klockargården för att på egen hand ordna med förtäring. Det finns också dopklänningar att låna. Detta är kostnadsfritt.

Den döpte får ta emot en bibel och ett dopljus från församlingen. Dopljuset ska påminna om Jesus som sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus." (Joh. 8:12)

Från 2016 får alla (små som stora) som döps också en dopdroppe som hängs upp i den kyrka man döptes. Den hänger där som en påminnelse om att alla döpta hör ihop som droppar i ett hav och får hämtas året efter vid en speciell gudstjänst som handlar om dopet. Till den gudstjänsten bjuds den döpta, familjen och eventuella faddrar särskilt in.

Läs mer om dopet i Svenska kyrkan

Kontakta pastorsexpeditionen/församlingskontoret tel. 0581-37850 om du vill boka tid för dop.