Kyrkogården i Fellingsbro

Begravning

"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min Faders hus finns många rum." (Jesus i Joh 14:1-2)

Frågor om livet och döden har alltid följt människan. När någon i vår omgivning dör reagerar vi med sorg, men kanske också med förtvivlan. Det är alltid viktigt att få ge uttryck för sina känslor.

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle då vi tillsammans får vända oss till Gud med våra frågor inför livet och döden, men också med den tacksamhet vi känner över det som en människa fått betyda under sitt liv. Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle att ta avsked men vill samtidigt ge hopp. Gudstjänsten är också en påminnelse om att Gud aldrig överger oss.

Anmälan om begravning kan ske genom begravningsentreprenör, eller direkt till Pastorsexpedition/Församlingskontoret på tel. 0581-37850.

Den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten hör sedan av sig till de närmast anhöriga för att boka ett samtal.

Begravningsgudstjänsten är kostnadsfri för alla kyrkotillhöriga.

Läs mer om begravning i Svenska kyrkan