Trädgårdsodling

Trädgårdsodling - Ett Leaderprojekt

 Projektet vill skapa en trädgårdsodling i syfte med att skapa en mötesplats som främjar integration och social gemenskap för nyanlända, asylsökande och svenskar.

Den nya mötesplatsen skapar möjlighet att prata svenska språket, träffa svenskar och knyta kontakter. Att ta lärdom av varandra och praktisera trädgårdsodling. Skapa socialt kapital som kan leda till ökad tillit mellan människor och i samhället. Möjlighet till praktiktjänst, arbete och att starta egen verksamhet.

Projektet vill att projektet blir en fortlöpande del i Hyltebruks pastorats integrationsarbete och även starta upp liknande trädgårdsodlingar på andra platser i pastoratet i förlängningen.