Foto: Anna Nykvist

Digitala Gudstjänster

Här finner du våra digitala gudstjänster, Helgmålsbön mm. Varje lördag kl.18 lägger vi ut en ny helgmålsbön från någon av pastoratets kyrkor

Helgsmålsbön inför söndagen före Pingst
Söndagens kollektändamål stämmer inte i filmen
Kollekten går till följande:
Femsjö församling: Operation Smile
Färgaryds församling: Läkare utan gränser
Långaryds församling: Hela Människan
Unnaryds församling: ACT - Svenska kyrkan