Foto: Anna Nykvist

Digitala Gudstjänster

Varmt välkommen att ta del av våra helgmålsböner

Helgsmålsbön inför söndagen före Pingst
Söndagens kollektändamål stämmer inte i filmen
Kollekten går till följande:
Femsjö församling: Operation Smile
Färgaryds församling: Läkare utan gränser
Långaryds församling: Hela Människan
Unnaryds församling: ACT - Svenska kyrkan