Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barnkör i Unnaryd

Barnkören i Unnaryd startar upp i höst igen

Vi söker sångglada barn, som vill spela teater, sjunga och dansa.

”Mellan kören” 7-13 år, varje onsdag kl.16:00-16:40

”Lilla kören” 4-6 år onsdag jämna veckor kl. 16:40-17:00

Barnen medverkar på körcafé, familjegudstjänster mm

Vilket ger god gemenskap med fika!

Varmt välkomna!