Vår organisation

Här kan du läsa mer om vår organisation.

Huskvarna pastorat

Den 1 januari 2014 bildade Huskvarna- och Hakarps församlingar Huskvarna pastorat. Orsaken är Svenska kyrkans beslut om en ny organisations-
struktur som började gälla från och med årsskiftet. Båda församlingarna finns kvar även efter sammanläggningen men har nu en gemensam kyrkoherde.

visste du att

Ett pastorat utgör tjänstgöringsområdet för en kyrkoherde och är en samverkansform där två eller fler församlingar hjälps åt att utföra de grundläggande uppgifterna.

Pastoratet är den enda samarbetsform som regleras i kyrkoordningen.