Valberedning och Revision

Ordinarie ledamöter och ersättare i Valberedningen mandatperioden
2014-17 

Ersättare
Rigmor Holmqvist Ödman
Kerstin Larsson

Ordinarie
Britt Grönvall
Eric Winbladh
Leif Petersson
Maggy Larsson
Rune Blixt

Sofia Kentson, sekreterare

Valda ledamöter i revisionen mandatperioden 2014-17

Mats Angslycke, auktoriserad revisor

Lars-Erik Björkman
Mona Frisk