Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Sänkt temperatur i våra kyrkor

På grund av de höga energipriserna har vi sänkt inomhustemperaturen. Behåll gärna ytterkläderna på!

För mer information kontakta Magnus Andersson, se kontaktuppgifter nedan.