Leva vidare-grupp

För dig som har förlorat en närstående, en anhörig och vill vara med i en samtalsgrupp för att bearbeta din sorg.

Leva vidare-grupp

För många av oss känns det bra att samtala om vad vi går igenom tillsammans med andra.

Vi erbjuder en enkel och kravlös samtalsgrupp, där det ges möjlighet att känna igen sig i känslor, erfarenheter och frågor omkring sorgen. Känslor som ilska, vrede, förtvivlan, eller kanske till och med av lättnad.

Ingen behöver berätta mer än vad man själv vill eller orkar. Allt som sägs i gruppen ska stanna kvar där och vi som är ansvariga har tystnadsplikt. 

Anmälan sker via formuläret nedan eller direkt till Jenny Rogö.

Hösten 2023 träffas vi vid följande tillfällen:
5/10, 19/10, 2/11 och 30/11.
Vi träffas i Huskvarna församlingsgård klockan 16.00-17.30.

Anmäl dig till höstens träffar så snart som möjligt.

Anmälan till Leva vidare-grupp hösten 2023

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Svenska kyrkan Huskvarna pastorat är måna om att värna din integritet och att dina uppgifter ska hanteras på ett säkert och tryggt sätt.

Kontakta pastoratsexpeditionen

Vi hjälper dig att boka dop, vigsel och begravning i Huskvarna och Hakarps församling, och när du har andra frågor som till exempel gäller vår verksamhet.

Växel: 036-30 43 00
Skicka e-post till: huskvarna.pastorat@svenskakyrkan.se

Ordinarie telefontid:
Måndag - fredag klockan 10-12
Sommartid t.o.m. 31 augusti:
Tisdag och torsdag klockan 10-12

Besöks- och postadress:
Församlingsgården, Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna

Tillgänglighet:

Församlingsgården har sin huvudentré i markplan i centrum av byggnaden. Automatisk dörröppnare samt ringklocka finns. Handikapptoalett finns i markplan och i källarplan.