Foto: Pixabay

Leva vidare-grupp

För dig som har förlorat en närstående, en anhörig och vill vara med i en samtalsgrupp för att bearbeta din sorg.

Leva vidare-grupp

För många av oss känns det bra att samtala om vad vi går igenom tillsammans med andra.

Vi erbjuder en enkel och kravlös samtalsgrupp, där det ges möjlighet att känna igen sig i känslor, erfarenheter och frågor omkring sorgen. Känslor som ilska, vrede, förtvivlan, eller kanske till och med av lättnad.

Ingen behöver berätta mer än vad man själv vill eller orkar. Allt som sägs i gruppen ska stanna kvar där och vi som är ansvariga har tystnadsplikt. 

Grupper startas regelbundet varje termin.

Välkommen att kontakta Cristina Virdung om du är intresserad av att vara med.

Cristina Virdung

Huskvarna pastorat

Präst / vik