Foto: Magnus Aronson/Ikon

Slutligt resultat i kyrkovalet 2017

Den slutgiltiga sammanräkningen från kyrkovalet är klar. Det lokala valdeltagandet i Huskvarna pastorat blev högre än vid tidigare kyrkoval.

Valresultat Kyrkofullmäktige 2018-21

Andel röster i procent    

Nomineringsgrupp:
Samverkan i Huskvarna pastorat, 51,03% (i kyrkovalet 2013, 55,9%)
Socialdemokraterna, 48,97% (i kyrkovalet 2013, 44,01%)

totalt Valdeltagande i huskvarna pastorat

2017: 15,96%
2013: 13,00%
2009: 12,8%

All statistik kring valet till Kyrkofullmäktige hittar du på Svenska kyrkans sida för valresultat.

Valresultat Stiftsfullmäktige och Kyrkomöte 2018-21

All statistik kring valresultatet hittar du på Svenska kyrkans sida för valresultat:

Valresultatet för Stiftsfullmäktige
Valresultatet för Kyrkomötet