Nu är det klart! Patrik Skantze blir vår nya kyrkoherde från 1 september 2020

Patrik Skantze, komminister i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar kommer att ta över stafettpinnen efter nuvarande kyrkoherden Karin som lämnar sin tjänst sista augusti 2020. Läs mer nedan!

Patrik Skantze har av kyrkorådet i pastoratet blivit erbjuden och accepterat tjänsten som ny kyrkoherde i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar efter behörighetsprövning av domkapitlet. Tillsättningsgruppen i pastoratet har bestått av såväl förtroendevalda som anställda. De har gjort ett genomgripande arbete. Tack för det!

Håkan Jarl, tidigare kontraktsprost och kyrkoherde i pastoratet avgick med pension sista mars 2013 och jag fick erbjudandet att efterträda honom på posten.  Vi behövde då en ny komminister och tankarna gick till Patrik. Något år innan hade han praktiserat hos oss under slutet av sin prästutbildning. Patrik prästvigdes för Strängnäs stift sommaren 2012. Han tjänstgjorde nu under sitt första adjunktsår i Nyköping. Tack vare gott samarbete med stiftet och biskop Hans-Erik Nordin  och med goda kollegors hjälp kunde vi få över Patrik till oss 1 april 2013. Vikarierande komminister hos oss under våren 2013 var Sonia Nybom. 

Patrik är på ett föredömligt sätt en fantastiskt charmerande församlingspräst som möter alla åldrar med nyfikenhet och inspiration. Han känner området väl och har genom de snart 7 åren hos oss blivit mycket uppskattad. Han har också under dessa år haft olika uppdrag via stiftet och även kyrkan centralt samt regelbundet ”suttit” jourhavande präst på webben.

Nu som kyrkoherde väntar en hel del nya uppgifter. Arbetet som präst är detsamma med gudstjänster och förrättningar. Som kyrkoherde har man chef- och ledaransvaret för helheten. Det är en helt ny roll, som kräver intresse, blick och fallenhet. Vägen att gå som kyrkoherde innebär att man har ett operativt ansvar för helheten bestående av pusselbitar som heter administration, budget, personal, verksamhet, samarbete med förtroendevalda och frivilliga. Dessa i sin tur består av många mindre pusselbitar vilka skall infogas i helheten. Mycket av detta görs av kyrkoherden ensam medan annat görs i samarbete och förhoppningsvis i samklang med övriga medarbetare  på olika nivåer.  En kyrkoherdes olika uppgifter kräver många timmar av arbete och därför är det viktigt att omgivningen har förståelse för att kyrkoherden inte alltid är synlig i allt i församlingarna även om närvaron är av yttersta vikt.

Därför behöver Patrik få en duktig komminister vid sin sida som kan axla många av hans tidigare uppgifter. Arbetet med det är redan i full gång och vi kommer att återkomma med information om detta när allt är klart med domkapitlets behörighetsprövning

Efter snart 10 år i pastoratet och pensionsåldern uppnådd känner jag mig beredd att överlämna stafettpinnen till nya krafter. Det har verkligen varit en förmån att få arbeta som kyrkoherde i dessa församlingar under snart 7 år. Vid min sida har jag haft och har förmånen att jobba med Patrik och alla andra fantastiska medarbetare.  

Nu när vi strax står inför biskopsvisitationen  1-2 april samt 10 maj känns det riktigt bra att tillsättningsprocessen av ny kyrkoherde är klar. 

Patrik kommer att installeras någon gång under tidiga hösten och då får vi förhoppningsvis ytterligare ett besök av vår biskop Johan Dalman. 

Nu önskar jag av hela mitt hjärta Patrik all välsignelse och lycka till med sin nya roll som kyrkoherde i ett fantastiskt pastorat med fantastiska  medarbetare och församlingsbor. 

Gladkyrkliga hälsningar Karin Wibom , kyrkoherde fram till och med augusti 2020.