Meny

Tankar för 8:e söndagen efter trefaldighet

”Att som kyrka stå på de förtrycktas sida och bära röst för dem som ingen hör. Det är det som kallas politisk eller profetisk diakoni."

9:e söndagen efter trefaldighet
Tema: Goda förvaltare

Den 10 augusti år 258 avrättades en man vid namn Laurentius I Rom. Han var diakon och förvaltade församlingens tillgångar. Många nödställda fick stöd genom denna förvaltning. När han greps uppmanades han att lämna det kyrkan ägde till kejsaren och överge sin tro. Men han hade redan hunnit att dela ut kyrkans tillgångar till de behövande. Ett exempel från fornkyrkan på god förvaltning. Att som kyrka stå på de förtrycktas sida. Att som kyrka bära röst för dem som ingen hör. Att som kristen påtala systemfel och att protestera mot förändringar som påverkar människor negativt. Att bråka när nödvändiga förändringar inte sker. Det är det som kallas politisk eller profetisk diakoni.

Utifrån min kristna tro vill jag vara med och påtala systemfel som fördomar och snedfördelning av resurser. Detta skänker mig klimatångest, oro för demokratins överlevnad, kval över att politiker inte alla står upp för mänsklig värdighet, asylrätt och religionsfrihet. Men att få vara en del i att hjälpa till att freda, skydda och trygga så långt jag förmår och har förstånd till skänker mig en mening med livet.

Denna känsla påminner mig om de små havssköldpaddorna jag mött på Sri Lanka. När de kommer ur sina ägg på stränderna måste de skynda sig ner till havet för att inte bli uppätna. Aldrig är de så sårbara som när de kravlar sig ner mot vattnet. De är här de behöver all hjälp, för det är här de är som mest utsatta och ömtåliga.

Ibland är det jag som kravlar där som liten och rädd, ibland är det min medmänniska.

Monika Andersen, diakon