Syförening

Nyhet Publicerad

Kanske vill du vara med i en syförening? Kanske starta en ny? Kontakta någon av diakonerna.

Syförening

Sjömanssykretsen i Hälsingtuna (kontakt: Margareta Johansson 070-324 96 29)

Hälsingtuna Sjömanssykrets startades på 1940-talet av kyrkoherde Harry Freychus. De årliga mycket uppskattade julauktionerna i adventstid upphörde i december 2013.  Insamlade medel har under årens lopp fördelats till SKUT:s verksamhet, till lokal verksamhet t.ex. Hälsingtuna- Rogsta Diakonifond, Kvinnojouren och andra lokala behov. Numera består sykretsen av 7-8 damer, som träffas en gång per månad för andakt och social gemenskap i Sockenstugan eller i någons hem. Fortfarande i samband med påskdagens högmässa inbjuder Sjömanssykretsens damer till kyrkkaffe och gemenskap i SKUT:s anda. Vid vårens sista träff delas insamlade medel mellan SKUT och Hälsingtuna- Rogsta Diakonifond. Kontaktperson: Solfrid Fredriksson

Med anledning av ålder och pandemi så har församlingens viktiga syföreningar legat vilande eller upphört. Kanske du och några vänner är intreserade att starta en syförening eller ett stickcafé. Hör i så fall av dig till någon av församlingens diakoner.