Meny

Sjukhuspräst 100%

Sjukhuskyrkan i Hudiksvall söker ny medarbetare

Sjukhuspräst 100% Hudiksvalls sjukhus

Hudiksvalls sjukhus är ett akutsjukhus som tillhör Region Gävleborg. Här finns många olika vårdavdelningar som t ex IVA, HIA, Kirurg och Medicin. Det finns också förlossning, en barnavdelning med neonatal och två psykiatriavdelningar på sjukhuset. Sjukhuskyrkan har ett gott samarbete med personalen på sjukhuset. Sjukhuskyrkan riktar sig till patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetslaget består av:
*Sjukhuspräst på 80% på sjukhuset och 20% i Hudiksvallsbygdens församling
*Diakoniassistent 40% på sjukhuset och 60% i Hudiksvallsbygdens församling
*Sjukhuspastor på 60%.

Arbetsuppgifter

Själavård, samtal och krisstöd, enskilt och i grupp

Sorgegrupper

Medverkan vid utbildning och handledning av sjukvårdspersonal

Sjukhusets krisledning, PKL

Beredskapstjänstgöring på helger

Palliativ vård

Andakter i Sjukhusets andaktsrum

Avsked och bisättningar i Sjukhusets avskedsrum

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i nära anslutning till tjänstgöringen som sjukhuspräst

Närmare upplysning om tjänsten:

Kyrkoherde Björn Wiksten, 076-115 94 43

Fackliga företrädare:
KyrkA Kajsa Berg 073-930 59 26.
Vision Claes-Håkan Janssson 070-214 50 50

Ansökan senast 15 augusti

Hudiksvallsbygdens församling
Box 1022, 824 11 Hudiksvall
hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Tillträde enligt överenskommelse