Foto: Alex&Martin/IKON

Retreat i vardagen

Nyhet Publicerad Ändrad

Retreat i vardagen handlar om att under några dagar leva i bön och meditation mitt i det vardagliga livet.

Vad händer...

...när jag ber en halvtimme per dag under några dagar, mediterar över en bibeltext och lyssnar på Gud och mina egna tankar en liten stund varje dag?

...om jag sedan reflekterar över de tankar och känslor som dyker upp tillsammans med en vägledare?

Det enda vi vet är att det inte alltid blir som vi har tänkt.
Gud är annorlunda.

Du inbjuds att under några dagar be och meditera över en bibeltext som blir dig given av din vägledare.

Ingen retreat i vardagen planerad hösten 2022

Har du frågor är du välkommen att ringa

Om ”Retreat i vardag” i Ignatiansk anda

Vi människor är alla olika och unika – såsom det är tänkt att vi ska vara. Vi har också olika sätt att be och närma oss Gud. Den kristna kyrkans erfarenhet är att Gud gång på gång visat att han kan och vill möta oss människor på ett personligt sätt.

Samtidigt är vi på många sätt lika och kan känna igen oss i varandras erfarenheter. Därför kan vi också hämta inspiration och lära oss av andra.

En av dem som fungerat som vägvisare i den kristna kyrkan är Ignatius av Loyola (1491-1556).

Till det yttre är det en flexibel form av bibelmeditation, där deltagaren ställs inför evangeliernas Jesus från Nasaret och får sitt eget liv belyst av hans kärleksfulla närvaro.

Till det inre är det en långsam mognadsprocess, där vi blir medvetna om vad som hindrar vårt gensvar till Jesu kallelse, för att bli allt friare att ge vårt Ja till honom och hans vilja med våra liv.

VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA
Vägledning i Ignatiansk anda kommer från den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas andliga övningar. Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning.