POSK- partipolitiskt obundet i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

1. Rune Jonsson, civilingenjör, 53 år
2. Barbro Ryttlinger, specialpedagog, 75 år
3. Kalle Bylin, byggnadsingenjör, 78 år
4. Stina Jonsson, civilingenjör, 56 år
5. Gun Sundqvist, pensionär, 76 år
6. Kerstin Karlsson, pensionär, 76 år
7. Anna Sidorson, läkare, 41 år
8. Leona Furtenbach, sjuksköterska, 86 år
9. Anders Bouij, habiliteringspersonal, 63 år
10. Kristian Karimi, studerande, 27 år
11. Lena Persson, ideell, 59 år
12. Göran Olsson, elingenjör, 73 år
13. Ragnar Sidenvall, barnläkare, 80 år
14. Jonny Åkerlund, förskollärare, 68 år

Frågor till Nomineringsgrupperna
 

1 Vad ser ni vara viktigaste frågan för Hudiksvallsbygdens församling de närmaste åren?

2 Vad vill ni som Nomineringsgrupp betona i ert valprogram för Hudiksvallsbygdens församling?

3 Vad vill ni ge mer resurser till och vad vill gruppen spara in på?

4 Vad utmärker er Nomineringsgrupp?

Svar

1. Att bedriva en god verksamhet med en ekonomi i balans. Att utarbeta en flerårsplan som betonar församlingens prioriterade arbetsuppgifter.

2. Satsa arbetet gentemot barn, unga, konfirmander och diakonala insatser. Gudstjänst med olika gudstjänstformer och undervisning, alla skall känna sig välkomna.

3. Vi vill prioritera arbetet med barn och unga samt diakoni, engagera ideella, analysera och prioritera behovet av fastigheter samt analysera personalbehovet.

4. Vi är en partipolitiskt obunden grupp med aktiva och engagerade kyrkobesökare, POSK är inte bundet till något allmänpolitiskt parti.

Mer information

Läs mer här

Kontakt
Ragnar Sidenvall
Tel: 070-358 85 52
E-post: Ragnar.Sidenvall@svenskakyrkan.se