Information med anledning av Corona. Uppdaterad 14 juli

UPPDATERING  14 juli

Från den 15 juli Gäller följande antal besökare i våra kyrkor och kapell. Med reservation för nya restriktioner/rekomendationer.

 

Vi öppnar upp för fler besökare i kyrkor och kapell och privata bokningar i församlingshemmen där sällskapet själva ansvarar för mat, fika, eller om man vill använda sig av catering.  Städning och ytsanering sköter du som bokar.

Kyrkor (Siffrorna gäller exklusive personal)

Jakobs kyrka: 200 st
Hälsingtuna kyrka: 140 st
Rogsta kyrka: 255 st
Håsta kyrka: 60 st
Björkberg kyrka: 75 st
Idenor kyrka: 40 st

Församlingshem med mera (Siffrorna gäller exklusive personal)
Olof Bromansalen: 50 st (S:t Jakobsgården)
Natan Söderblomssalen: 25 st (S:t Jakobsgården)
”Om Natan och Olof broman används tillsammans” 75 st
Rogsta församlingshem: 40 st
Hälsingtuna församlingshem: 75 st
Mariagården: 30 st
Sockenstugan i Hälsingtuna: 20 st

Kapell (Siffrorna gäller exklusive personal)
Bålsö, kråkö, kuggörenkapell: 30 st
Hölick: 40 st
Bergön: 20 st
Sofiedal: 15 st

2021-06-01 KYRKORNA ÖPPNAR FÖR FLER!

Smittspridningen minskar och restriktionerna lättas. Äntligen kan vi fira gudstjänster på plats i flera kyrkor igen! 
Under hela pandemin har Svenska kyrkan i Hudiksvallsbygden tagit ansvar för att minska smittspridningen. Församlingen har fortsatt fira gudstjänst med 8 besökare och ställt om verksamheten genom digitala gudstjänster, andakter och konserter, samt verksamhet utomhus. En prioritering har varit att möta människors behov av samtal och stöd genom öppna kyrkorum och digitala mötesplatser. Nu ser vi fram emot att få mötas på plats i våra kyrkor igen!  

Från den 1 juni kan vi göra följande:

 • Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas med upp till 50 deltagare, med församling på anvisade sittplatser. Den utlagda psalmboken i bänken visar anvisad plats. 
 • Antal besökare i församlingens kyrkor, kapell och församlingslokaler begränsas enligt följande.
  Antal besökare i kyrkor, kapell och församlingshem
 • Vid nattvardsgång håll avstånd i kön och gå in och ur bänken utan att passera någon som sitter där.
 • Antalet deltagare kommer att variera mellan kyrkorum, utifrån lokalernas storlek och utformning.  
 • Varje söndag hela sommaren sänds en förinspelad sommarandakt eller en direktsänd gudstjänst, som du kan delta i på webben eller i sociala medier.
 • Sommarens konfirmationsläger kommer att genomföras som planerat.  
 • Jakobs hörna öppnar igen för dig som önskar en stunds samvaro och fika. Måndagar och torsdagar 13-17 S:t Jakobsgårdens innergård (utomhus vid häftigt regn inställt) max 25 personer samtidigt. 
 • Du kan boka tid för enskilda samtal. Ring 0650-54 07 84 dagtid så hjälper de dig att få kontakt med präst eller diakon.  
 • Aktuella aktiviteter finns i kalendern på hemsidan

bEGRAVNINGAR

Max 50 personer får närvara vid begravningsgudstjänster och urnnedsättningar.  I vissa av våra kapell och kyrkor är det ett lägre max-antal, för att alla ska kunna hålla avstånd.

SOFIEDALS KAPELL

Kommer att öppna igen 1 juli med plats för 15 personer (inklusive personal).

Uppdaterad information om enskilda verksamheter och arrangemang hittar du i kalendern längst ner på hemsidans startsida eller på respektive verksamhets sida.. Tänk på att verksamhet kan förändras med kort varsel. 

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Ta hand om varandra.

Till exempel genom att kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma.

Uppdatering 22 april 2021

Jakobs kyrka är säkrast öppen varje måndag, tisdag och lördag 11-13 plus i samband med gudstjänst, middagsbön (måndag och onsdag kl 12) och middagsmässa (tisdag kl 12.15). Välkommen in för besök, ljuständning och enskild andakt.

Församlingens lokaler är uppmätta med tanken att varje besökare ska ha minst 10 kvadratmeter. Max-antalet om 8 besökare gäller fortfarande för allmänna sammankomster.

Vid gudstjänst, även dop och vigsel, räknas tjänstgörande utöver dessa åtta, om lokalen enligt vår uppmätning tillåter ett större antal än åtta.

Religionsledare (såsom präster imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.
-Polismyndigheten 

Vid begravning och urnnedsättning gäller 20 personer, plus tjänstgörande. Sofiedals kapell är mycket begränsat till ytan och hålls tills vidare stängt.

Vi anpassar aktiviteter för unga och bjuder in efter vad som är möjligt i dagsläget. Regeringen uppmanar sedan den 21 januari att snarast återuppta fritidsaktiviteter för barn och unga i grundskole- och gymnasieålder. De undantas alltså från pandemilagens begränsningar om antal personer vid en samling, men ska följa folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om avstånd, god hygien och att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Uppdatering 30 december

Jakobs kyrka är i nuläget öppen endast i samband med gudstjänst, middagsbön (månd och onsdag kl 12) och middagsmässa (tisdag kl 12.15).

Församlingsexpeditionen är tills vidare stängd för besök men nås som vanligt på telefon 0650-54 07 84, säkrast 10-12, eller mail: hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakykran.se

Uppdatering 2 december

Det finns nu ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare. Den ändring som skett sedan förra uppdateringen är klargörande att 8 respektive 20 (begravning) har klargjorts att personal inte ska räknas in i de 8 respektive 20 som är deltagare. Till personal räknas präst, musiker, vaktmästare och vid begravning även solist och begravningsentrepenör.

I Hudiksvallsbygdens församling vill vi försöka bidra till en minskad smittspridning genom att ta en paus för gruppverksamhet och konserter (om de inte sker digitalt) fram till 22/12.

Gudstjänster.
Församlingen slutar inte att fira gudstjänst även om inte fler än åtta deltagare exlusive präst, musiker och vaktmästare, kan ses fysiskt i kyrkorummet. Gudstjänsten är central i vårt uppdrag att vara kyrka. Vi får bara göra det på annat sätt. Du är viktig och din bön är viktig. I Jakobs kyrka firas gudstjänst varje söndag kl 11 den kan ibland livesändas om den inte livsänds finns en digital andakt att ta del av på församlingens sociala medier och hemsida. Ta fram psalmboken och tänd ett ljus och delta i gudstjänsten från ditt hem. De gudstjänster som skulle varit i någon av församlingens övriga kyrkor kommer ersättas med ”öppen kyrka” mellan kl 11-12 för bön och ljuständning. Tjänstgörande präst finns på plats. Vi påminner också om SVT:s som sänder TV-gudstjänster söndagar kl 10.

Tisdagsmässan i Jakobs kyrka fortsätter firas med max 8 deltagare exklusive präst, kantor och vaktmästare.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
Matteusevangeliet 18:20

Dop, vigsel och begravning
Det är möjligt att boka tid för dop, vigsel och begravning. 8 deltagare kan närvara exclusive präst, musiker och vaktmästare när det gäller dop och vigsel. Observera. Sedan 20 november får 20 deltagare samlas till en begravning exklusive personal.

Digitala gudstjänster/andakter/samlingar
Församlingen planerar och förbereder för att kunna inbjuda till olika digitala mötesplatser. Dessa annonseras framöver på hemsidan. 

Samtal
Det är möjligt att boka enskilda samtal med präst och diakon. Samtalen kan äga rum på telefon, i församlingens lokaler eller utomhus. Kontakt kan tas via församlingsexpeditionen 0650-54 07 84 (mån-fred10-12) eller stödtelefonen 0650-940 20 som bemannas av församlingens diakoner eller präster vardagar 8-12. 

Öppen kyrka
Jakobs kyrka är fortsatt öppen måndag-torsdag 11-15 och lördag 11-13 för bön och ljuständning. Präst eller diakon finns i kyrkan för samtal eller om du behöver stöd och hjälp.

Församlingsexpeditionen
I första hand försök att undvika fysiskt besök. Expeditionen tar endast emot besök utomhus (ring på dörrklockan) och via telefon 0650-54 07 84 (expeditionstid vardagar 10-12).

Kyrkogårdsexpeditionen
Stängd för fysiska besök. Ring 0650-54 07 96 (expeditionstid vardagar 10-12)

Vi tänder ett ljus för kraft och uthållighet.
Gud, visa oss att vänskap och kärlek håller även på distans.
Amen.

Vi fortsätter vara rädda om varandra.

Uppdatering sker kontinuerligt.

Uppdatering onsdag 20 november

Vi närmar oss en annorlunda adventstid.

Smittspridningen av coronaviruset har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Det finns nu ett förslag som innebär ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare.
I Hudiksvallsbygdens församling vill vi försöka bidra till en minskad smittspridning genom att ta en paus för gruppverksamhet och konserter (om de inte sker digitalt) fram till 22/12.

Gudstjänster.
Församlingen slutar inte att fira gudstjänst även om inte fler än åtta personer kan ses fysiskt i kyrkorummet. Gudstjänsten är central i vårt uppdrag att vara kyrka. Vi får bara göra det på annat sätt. Du är viktig och din bön är viktig. I Jakobs kyrka firas gudstjänst varje söndag kl 11 den kan ibland livesändas. Ta fram psalmboken och tänd ett ljus och delta i gudstjänsten från ditt hem. Ibland visas en förinspelad andakt. Mer information om det kommer senare. De gudstjänster som skulle varit i någon av församlingens övriga kyrkor kommer ersättas med ”öppen kyrka” mellan kl 11-12 för enskild bön och ljuständning. Tjänstgörande präst finns på plats. Vi påminner också om SVT:s som sänder TV-gudstjänster söndagar kl 10.

Tisdagsmässan i Jakobs kyrka fortsätter firas med max 8 deltagare inklusive präst, kantor och vaktmästare.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
Matteusevangeliet 18:20

Dop, vigsel och begravning
Det är möjligt att boka tid för dop, vigsel och begravning. Endast 8 personer kan närvara inklusive präst, musiker och vaktmästare när det gäller dop och vigsel. Observera. Sedan 20 november får däremot 20 personer samlas till en begravning.

Digitala gudstjänster/andakter/samlingar
Församlingen planerar och förbereder för att kunna inbjuda till olika digitala mötesplatser. Dessa annonseras framöver på hemsidan. 

Samtal
Det är möjligt att boka enskilda samtal med präst och diakon. Samtalen kan äga rum på telefon, i församlingens lokaler eller utomhus. Kontakt kan tas via församlingsexpeditionen 0650-54 07 84 (mån-fred10-12) eller stödtelefonen 0650-940 20 som bemannas av församlingens diakoner eller präster vardagar 8-12. 

Öppen kyrka
Jakobs kyrka är fortsatt öppen måndag-torsdag 11-15 och lördag 11-13 för bön och ljuständning. Präst eller diakon finns i kyrkan för samtal eller om du behöver stöd och hjälp.

Församlingsexpeditionen
I första hand försök att undvika fysiskt besök. Expeditionen tar endast emot besök utomhus (ring på dörrklockan)
och via telefon 0650-54 07 84 (expeditionstid vardagar 10-12).

Kyrkogårdsexpeditionen
Stängd för fysiska besök. Ring 0650-54 07 96 (expeditionstid vardagar 10-12)

Vi tänder ett ljus för kraft och uthållighet.
Gud, visa oss att vänskap och kärlek håller även på distans.
Amen.

Vi fortsätter vara rädda om varandra.

Uppdatering sker kontinuerligt.

 

 

Uppdatering måndag 9 november

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

Tveka inte att ringa stödnummret 0650-940 20 om du vill prata med en stund eller behöver hjälp med något. Kan inte vi hjälpa så hjälper vi till att förmedla kontakt med någon som kan.

På grund av den oroande utvecklingen i många län så väljer vi att ligga kvar på den lägre nivån av antalet besökare i våra kyrkor och församlingshem. I vissa speciella arrangemang, där riskanalys gjorts och bedömts vara tillräckligt säker, så kan t ex personal/medverkande räknas utöver de fastställa antalet besökare. Kommer i så fall endast att användas i de största kyrkorna.

Vi följer noga utvecklingen i vårt län och i Sverige. Vi uppmanar dig som besöker gudstjänst, gruppverksamhet och andra aktiviteter att följa folkhälsomyndighetens rekomendationer. Så hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Idagsläget fortsätter barn-, konfirmand- och ungdomsverksamheten.
De sociala mötesplatserna Jakobs hörna och språkcafé fortsätter också på samma tider som förut (ny plats prästgården, gamla församlingssalen).
Gudstjänsterna helgen för första advent: I Rogsta kyrka firas en musikgudstjänst kl 18 på lördagkvällen (kvällen före första advent) På söndagen kommer adventsgudstjänstena/högmässa att dubbleras i Jakobs kyrka och Hälsingtuna kyrka till klockan 11 och 15. Det blir också en Adventsgudstjänst i Björkbergskyrkan kl 11.

För dig som inte kan/vill komma till gudstjänst så finns en kortare digital andakt varje söndag på församlingens facebook, you tube och på hemsidan.

Delta bara om du är helt frisk och se till att tvätta händerna. Var rädd om dig och de runt om kring dig. Vi hjälps åt att minska smittspridningen.

Uppdatering torsdag 20 juli

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

Tveka inte att ringa stödnummret 0650-940 20 om du vill prata med en stund eller behöver hjälp med något. Det finns någon som svarar måndag-fredag kl 8-12. Kan inte vi hjälpa så hjälper vi till att förmedla kontakt med någon som kan.

Följande verksamheter fortgår under sommaren:

Öppen kyrka: Jakobs kyrka är öppen mån-onsdag, lördag 10-16 och torsdagar 10-14. Guidningar kl 11, 14 och 15. Enkelt fika och aktiviteter för barnen. Sommarkyrkovärdar på plats. Välkommen in för enskild bön, stillhet och ljuständning. Middagsbön månd och onsd kl 12. Lunchmusik onsdagar kl 12.10.

Tisdagar flyttar middagsmässan i Jakobs kyrka ut och firas utanför på gräsplanen framför kyrkan. Vid regn firas mässan inne i kyrkan.

Onsdagar ordnas ”Må bra” promenader runt Lillfjärden. Promenad med sällskap och någon aktivitet. Start kl 13.30 vid Kärleksstigen nedanför rådhusparken. 

Jakobs Hörna (öppet gemenskapscafé) har öppet måndagar och torsdagar 14-17 (torsdagar språkcafé 17-19) på S:t Jakobsgårdens innergård. Gemenskap och fika! Vid regn inställt.

Söndagliga gudstjänster firas någon eller några av församlingens kyrkor och under sommaren även friluftsgudstjänster (se kalendern). Vi fortsätter att fira gudstjänster både i kyrkan och våra hem.

En digital andakt för gudstjänst i hemmet läggs ut varje söndag på församlingens facebook och hemsida och sommarens Musik i sommarkväll sänds live på församlingens facebook tisdagar kl 19.30 (fram t.o.m 4 augusti).

Viktigt att veta om du planerar dop eller vigsel i någon av skärgårdskapellen. I dagsläget kommer antal besökande i kapellen att begränsas till 20 st med anledning av att kunna säkerställa avstånd pga smittorisken. Gäller även övriga gudstjänster.

Delta bara om du är helt frisk och se till att tvätta händerna. Var rädd om dig och de runt om kring dig. Vi hjälps åt att minska smittspridningen.

 

Uppdatering torsdag 17 maj

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

I församlingen startar en ny utomhusaktivitet på onsdagar kl 13.30. Det blir ”Må bra promenader” runt Lillfjärden för dig som vill ha lite promenadsällskap. Ibland blir det någon tisprunda eller gåbingo. Läs mer här på startsidan. Välkommen.

Pilgrimskonfirmanderna kommer att konfirmeras den 6 juni men eftersom det är en stor högtid för dem och deras anhöriga önskar vi att de anhöriga får företräde till de 50 platser som kommer att erbjudas.

Konfirmandjubileumen i Hälsingtuna och Rogsta blir framflyttade till våren/sommaren 2021.

Kristi himmelsfärdsdag blir det två gudstjänster som båda firas utomhus där vi kan sitta med ett gott mellanrum. Kl 8 Ekumenisk Gökotta  på Köpmanberget (inställt vid regn) medtag egen kaffekorg och sittunderlag. Kl 11 Friluftsgudstjänst på Rogsta hembygdsgård, kaffeservering.

Viktigt att veta om du planerar dop eller vigsel i någon av skärgårdskapellen. I dagsläget kommer antal besökande i kapellen att begränsas till 20 st med anledning av att kunna säkerställa avstånd pga smittorisken. Gäller även övriga gudstjänster.

Tveka inte att ringa stödnummret 0650-940 20 om du vill prata med en stund eller behöver hjälp med något. Det finns någon som svarar måndag-fredag kl 8-12. Kan inte vi hjälpa så hjälper vi till att förmedla kontakt med någon som kan.

Uppdatering torsdag 7 maj

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

I församlingen startar nu en ny utomhusaktivitet som börjar onsdag 13 maj. Det blir ”Må bra promenader” runt Lillfjärden varje onsdag kl 13.30 för dig som vill ha lite promenadsällskap. Ibland blir det någon tisprunda eller gåbingo. Läs mer här på startsidan. Välkommen.

Tveka inte att ringa stödnummret 0650-940 20 om du vill prata med en stund eller behöver hjälp med något. Det finns någon som svarar måndag-fredag kl 8-12. Kan inte vi hjälpa så hjälper vi till att förmedla kontakt med någon som kan.

 

Uppdatering torsdag 30 april

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

Församlingsresan som var planerad i maj ställs in. Däremot kommer församlingsresan i augusti att genomföras om situationen medger det. Mer information om den kommer.

 

Det som nu har återstartas är:
Kyrkis som om vädret tillåter samlas utomhus och varje familj har med sin egen matsäck. Fortsatt gäller att stanna hemma om någon i familjen är det minsta sjuk och att vi under samlingen håller ett  tryggt avstånd till varandra.

 • onsdagar 10-12 i Tjurhagen (samling vid Håstakyrkan för gemensam promenad)
 • torsdagar 13-14.30 i Borgarparken (vi samlas i Borgarparken)

Övriga barngrupper meddelas av ansvarig ledare vad som gäller för den gruppen.
Observera att barnverksamheten kan komma att avbrytas igen om läget förändras.

För vuxna så finns det stilla vandringar och pilgrimsvandringar att se fram emot. Där kan vi gå tillsammans men ändå hålla avstånd och det kan passa även för dig som är 70+. Nästa stilla vandring är tisdag 12 maj med start 13.30 (ca 1 timme) från S:t Jakobsgården. Välkommen

Är du i behov av att prata med någon eller har svårt att klara av din vardag så finns en stödtelefon 0650-940 20 som är bemannad av präst eller diakon måndagar-torsdagar 10-12. Vi hjälper också till att förmedla kontakt för praktisk hjälp för den som behöver det.

Församlingens digitala närvaro genom inspelade andakter och sångsamlingar för barnen finns på vår Facebooksida och här på hemsidans startsida. Varje söndag sänds en filmad andakt på söndagens tema för dig som inte kan komma till gudstjänsten. Vi hänvisar också till SVT:s gudstjänster. Vi får be för varandra både i kyrkan och där hemma.

På telefonnummer 0650-940 21 finns inspelad veckans andakt och kort information om kommande vecka (telefonsvarare) ny meddelande varje onsdag.

Nästa uppdatering kommer torsdag den 6 maj. Vi får tillsammans bära varandra i bön.

Uppdatering fredag 24 april

Efter påsk har viss barnverksamhet börjat komma igång igen fast på annat sätt. Vid bra väder träffas vi utomhus i mindre samlingar. Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekomenationer och beslut.

Det som nu har återstartas är:
Kyrkis som om vädret tillåter samlas utomhus och varje familj har med sin egen matsäck. Fortsatt gäller att stanna hemma om någon i familjen är det minsta sjuk och att vi under samlingen håller ett  tryggt avstånd till varandra.

 • onsdagar 10-12 i Tjurhagen (samling vid Håstakyrkan för gemensam promenad)
 • torsdagar 13-14.30 i Borgarparken (vi samlas i Borgarparken)

Övriga barngrupper meddelas av ansvarig ledare vad som gäller för den gruppen.
Observera att barnverksamheten kan komma att avbrytas igen om läget förändras.

För vuxna så finns det stilla vandringar och pilgrimsvandringar att se fram emot. Där kan vi gå tillsammans men ändå hålla avstånd och det kan passa även för dig som är 70+. Nästa stilla vandring är tisdag 12 maj med start 13.30 (ca 1 timme) från S:t Jakobsgården. Välkommen

Är du i behov av att prata med någon eller har svårt att klara av din vardag så finns en stödtelefon 0650-940 20 som är bemannad av präst eller diakon måndagar-torsdagar 10-12. Vi hjälper också till att förmedla kontakt för praktisk hjälp för den som behöver det.

Församlingens digitala närvaro genom inspelade andakter och sångsamlingar för barnen finns på vår Facebooksida och här på hemsidans startsida. Varje söndag sänds en filmad andakt på söndagens tema för dig som inte kan komma till gudstjänsten. Vi hänvisar också till SVT:s gudstjänster. Vi får be för varandra både i kyrkan och där hemma.

På telefonnummer 0650-940 21 finns inspelad veckans andakt och kort information om kommande vecka (telefonsvarare) ny meddelande varje onsdag.

Nästa uppdatering kommer torsdag den 30 april. Var rädd om dig och dina medmänniskor!

 

Uppdatering Onsdag 8 april

Är du i behov av att prata med någon eller få information om vad som händer i församlingen och du inte har en smartphone eller en dator så finns det nu två telefonnummer du kan använda. 
Varje onsdag kl 9 uppdateras församlingsinformation via
telefonsvarare: Ring 0650-940 21

Är du oroad, behöver någon att prata med kontakta...
...församlingen mån-fre 8-12 på telefon: 0650-940 20
Det är företrädelsevis präster och diakoner som bemannar det här telefonnummret

Flera organisationer hjälps åt i den rådande situationen.
Mer information på www.hudiksvall.se/tillsammans

Information om ändringar av aktiviteter:

 • Jakobs hörna och språkcafé kommer från och med nu träffas utomhus på innergården till S:t Jakobsgården tre veckor framåt. Vid dåligt väder finns möjlighet att få en matsäck om man har behov av det.
 • Jakobs kyrka har öppet 11-15 skärtorsdag och sedan i samband med gudstjänster under de heliga påskdagarna. Vecka 16 är den åter öppen tisd-tors 11-16. Välkommen att sitta ner en stund i enskild bön, tända ett ljus och titta på barnens påsktavlor och påskscenerna med bibliska figurer.

Varje dag under påskhelgen kan du titta på en inspelad påskandakt från Jakobs kyrka på församlingens hemsida och på facebook om du inte kan eller ska komma till kyrkan. Klicka här

Med önskan om en välsignat påskfirande i hem och kyrka. Vi får hjälpas åt att bära varandra i bön i påsk. 

Uppdatering fredag 3 april

Församlingen fortsätter att ställa om verksamhet och gudstjänster allt eftersom riktlinjer förändras och skärps. Soppluncherna kommer fortsatt vara inställda resten av våren liksom församlingens vårfest i maj. Däremot kommer pilgrimsvandringar och stilla vandringar att fortsätta och kan till och med kanske bli några fler än planerat. Det är fint att kunna få vandra/promenera tillsammans nu när vädret blir varmare. Kyrkis och Messyverksamheten försöker hålla kontakt via sociala medier så där sjungs det och pysslas för fullt. Fyra påskandakter från Jakobs kyrka kommer att sändas på facebook och hemsidan under påskhelgen. Om allt går som vi tänkt så livesänds Easter Suite i Jakobs kyrka på söndag kl 17 (om tekniken fungerar).

Med vetskap om den ökade smittspridningen som pågår och folkhälsomyndigheterns beslut så begränsas antalet personer som får vistas i församlingens kyrkor och församlingshem utifrån lokalens storlek (max 50). Så vid uthyrning/bokning för mindre sammankomster gäller för närvarande följande:

Hälsingtuna, Rogsta och Jakobs kyrka. 50 pers. Rogsta församlingshem, Björkbergs- och Håstakyrkan, Idenors kyrka och Mariagården 30 pers. Hälsingtuna sockenstuga 20 pers. Sofiedals gravkapell 15 pers.

S:t Jakobsgården: Olof Bromansalen 50 pers. Natan Söderblomsalen 20 pers. Dessa två lokaler tillsammans 50 pers. Jakobs Hörna 25 pers.

Uppdatering onsdag 1 april

Församlingen arbetar nu med att organisera samtalsstöd och digital närvaro via sociala medier och på vår hemsida som ska kunna fungera över tid. Jakobs kyrka är öppen mån-tors 11-15 för enskild andakt och ljuständning, där finns också personal/öppetkyrkavärd på plats. Är du orolig eller känner dig orolig för någon annan i din närhet tveka inte att kontakta församlingen. Snart kommer det att finnas ett särskilt nummer att ringa men fram till dess kontakta församlingsexpeditionen eller någon av församlingens präster eller diakoner.

Påskens gudstjänster kommer att firas och annonseras i HT (onsdag 8/4), hemsida och facebook. Påskprogram finns att hämta i våra kyrkor och församlingshem eller att ladda ner som PDF på hemsidan.

Med anledning av beslutet från Folkhälsomyndigheten i början av veckan med begränsning till 50 personer så anpassar vi oss efter det. Församlingen har däremot valt att minska antalet ytterligare i några av våra mindre kyrkor och lokaler. På ytterdörren till alla lokaler ska det stå hur många som får vara i lokalen samtidigt (gäller även privat uthyrning). Om inga andra beslut kommer så gäller detta tills annat meddelas. På så sätt hjälps vi åt att minska risken för smittspridning.

 

Uppdatering Fredag 27 mars 

I församlingen träffas nu en krisledningsgrupp utifrån församlingens kris och beredskapsplan. Krisledningen träffas för närvarande två gånger per vecka och tätare om det behövs och följer noga utvecklingen och rekomendationer/beslut från Folkhälsomyndigheten. Idag kom beslut om att begränsa antalet deltagare vid sammankomster till max 50. Förutom det så väljer församlingen att begränsa antalet personer ytterligare i våra mindre kyrkor och samlingslokaler. Anslag med max antal som får vistas i lokalen kommer att sättas upp på ytterdörrarna.

Det pågår samtal med kommunen om att samordna samtalsstöd och hjälpinsatser med fler organistaioner och föreningar i Hudiksvalls kommun och vi återkommer när vi vet mer.

Det är viktigt att vi fortsätter att fira gudstjänst även om vi väljer att inte sitta så nära varandra. Jakobs kyrka fortsätter att hålla öppet för enskild bön och ljuständning mån-tors 11-15. Följ gärna alternativa gudstjänster via radio, TV och digitalt.

Påskens gudstjänster kommer att firas (kan komma att ändras med kort varsel) med undantag för följande gudstjänster:

 • Långfredag 10/4 i Knösta bönhus är inställd
 • Påsknattens mässa 11/4 i Jakobs kyrka är inställd
 • Annandag påsk blir det pilgrimsvandring och mässa som planerat men sopplunchen efter mässan år inställd (medtag egen lunchmatsäck eller fika om du vill).

Fler ändringar i planerade aktiviteter: 

 • Familjelägret i maj kommer inte att genomföras.

Vi ber dig att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk eller om du är över 70 år (folkhälsomyndigheternas rekommendation) eller tillhör annan riskgrupp.  Glöm inte bort att ta promenader, håll kontakt med vänner och anhöriga på telefon. Vi får hjälpas åt att be för och ta hand om varandra. 

 

Uppdatering Onsdag 25 mars 

Förlåt försenad uppdatering.  På fredag den 27 mars kommer nästa uppdatering.

 • Söndagens högmässa sker som planerat i Jakobs kyrka. Däremot är visitationen framflyttad. 
 • Imorgon torsdag kl 09.00 sänds en kort andakt på församlingens facebooksida från Ljusets kapell i Jakobs kyrka. Ett första försök att ge dig som är hemma en möjlighet till andakt genom digital närvaro. Vill du ge respons så tar vi tacksamt emot detta direkt under sändning eller efteråt. Sändningen börjar några minuter före nio för att förbereda tekniken.
 • Vi vill upprepa att kom inte till gudstjänst eller aktivitet om du har de minsta sjukdomssymtom, håll avstånd och ha en god handhygien. Vi hjälps åt att minska smittspridningen.

Uppdatering Fredag 20 mars 

 • Andrum i Jakobs kyrka den 24 mars kommer att genomföras men med begränsat antal närvarande i kyrkorummet. 
 • Storloppisen till förmån för Act i S:t Jakobsgården lördag den 4 april flyttas till ett senare tillfäll. Ge gärna istället en gåva till församlingens fasteaktion ”Stå på modets sida” swish 123 039 22 17 förmån för Act Svenska kyrkan.
 • Onsdagens kvällsmässa i Jakobs kyrka kommer att ta paus till efter påsklovet.   

Uppdatering 18 mars
I dessa Coronatider är många oroliga och vi vill göra vad vi kan för att minimera spridningsrisken.

Församlingen har nu valt att göra följande med omedelbar verkan:

 • All barnverksamhet kommer att ställas in. Grupperna ska vara meddelade via SMS och Facebookgrupper. Hjälp gärna ändå till att sprida denna information.
 • Läxhjälp och ungdomsgrupp ställs in eftersom de flesta är i karantän efter stängning av gymnasieskolan.
 • Lördag 21 mars: Föreläsning och sinnesrogudstjänst är sedan länge inställt
 • Söndag 22 mars firas gudstjänster i Jakobs kyrka (mässa) och Björkbergskyrkan (OBS. enkel gudstjänst) Det blir dock inte Kyrkkaffe efter gudstjänst. OBS viktigt. Björkbergskyrkans 40-årsfirande ställs in men kommer att firas senare under året.

Församlingen försöker om än med förändringar att erbjuda (kan komma att ändras med kort varsel):

 • Söndagliga gudstjänster och veckomässor/bönetillfällen under veckan.
 • Jakobs hörna får ändrade öppettider från 23 mars måndag och torsdag 14-16. Språkcafé torsdagar kl 17-19 (Observera att detta kan komma att ändras) VIKTIGT! Kom inte till Jakobs hörna om du känner minsta förkylningssymtom. Gäller förutom personal, både idella medarbetare och deltagare.
 • Pilgrimsvandringar/stilla vandringar (sker utomhus) egen matsäck (ingen servering). Se pilgrimssidan

Vi ber dig att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk eller om du är över 70 år (folkhälsomyndigheternas rekommendation) eller tillhör annan riskgrupp. 

Vi följer noga rekommendationer och försöker arbeta på alternativa lösningar så kyrkan kan fortsätta finnas till för dig.

Tveka inte att ringa till församlingsexpeditionen 0650-54 07 84 om det är något du undrar över eller behöver hjälp med.

När gudstjänst med nattvard firas gäller följande:

 • Vi undviker handhälsning vid ingång i våra kyrkor.
 • Tvätta/sprita händerna
 • Sitt med avstånd från varandra i kyrkorummet (1 meter är rekommendationen).
 • Vi undviker handhälsning vid fridshälsningen. Lägg gärna istället handen på ditt eget hjärta som en fridshälsning till din bänkgranne
 • Vi tillämpar konsekvent intinktion (att doppa oblat i nattvardsvinet). Undvik att doppa fingrarna i vinet. Det går bra att bara ta emot brödet eller lägga din hand på vänster axel och få välsignelse. 
 • Tjänstgörande vid nattvarden kommer att tvätta och sprita sina händer innan utdelandet. 

Våra bedömningar angående verksamheter/gudstjänster kommer sannolikt ändras i takt med att folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Här på hemsidan fortsätter vi informera vad som händer och publicera senaste nytt.

Tack för din förståelse. Din bön för kyrkan och världen är viktig.

I tider av oro och isolering blir gemenskap och tillhörighet extra viktig. Hudiksvallsbygdens församling finns för dig som bär på oro och du är alltid välkommen att kontakta församlingen för samtal och stöd. Även jourhavande präst finns tillgänglig under kvälls- och nattetid, ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

I tider av oro, ensamhet och rädsla ber vi till dig Gud, fyll oss med din frid och kraft. Amen