Meny

Dop, vigsel och begravning i Coronatid

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Dop

I församlingen finns sex kyrkor i olika storlekar som kan användas vid dop. Under sommarhalvåret finns också sju mindre skärgårdskapell. Ett dop kan ske i det lilla sammanhanget med närmaste familjen och eventuell fadder eller med några fler inbjudna. Eftersom ett dop räknas som en offentlig gudstjänst så följer vi Folkhälsomyndighetens beslut för antalet som får samlas men tar också hänsyn   till lokalens storlek. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler med dem som inte kan vara med? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik. Dopkaffe efter dopgudstjänsten är fortfarande möjligt i församlingens församlingshem men även de lokalerna har begränsning angående hur många som får vara i lokalen.

På det viset kan vi tillsammans - kyrkans personal och ni som familj som bjuder in er familj och era vänner - ta ansvaret för att det inte blir fler i kyrkan än vad som är tillåtet.

Ring till församlingsexpeditionen så kan vi tillsammans planera och tala om vad som är möjligt! 

Vigsel

Många av församlingens kyrkor och skärgårdskapell är viktiga platser för bröllop och den tid vi närmar oss med vår och sommar ökar bokningar av bröllop. På grund av det rådande läget är det just nu inte möjligt att bjuda in till några stora bröllop, men det går bra att gifta sig ändå.

Ibland möter vi par som gifter sig med få närvarande och som väljer att ha en fest senare, när det går bra att samlas igen. Om man vill kan man då bjuda in till en andakt där man förnyar sina vigsellöften.

Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik.

Vill ni boka om eller avboka ett datum som ni har, ring församlingsexpeditionen.

Och vill ni boka ett alldeles nytt datum för en liten vigsel snart eller längre fram så går det fint.

Församlingsexpeditionen är van vid att tänka ut lösningar tillsammans med blivande brudpar.

Begravning

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen.

Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen i Hudiksvallsbygdens församling ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

Hur kan begravningen då genomföras?

En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik.

Det kan vara möjligt att ha en minnesstund eller minnesgudstjänst längre fram i tiden med fler närvarande. Kontakta då din församling. 

Vi är också öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus.

Ta gärna kontakt med församlingsexpeditionen som kan hänvisa dig till en av prästerna för att prata igenom era tankar och funderingar. Kanske finns det en lösning som kan fungera för er?

Vi begränsar antalet besökare i våra lokaler

KYRKORNA

Hälsingtuna, Rogsta och Jakobs kyrka 50
Björkberg, Håsta, S:ta Maria Idenor 30

KAPELLEN

Hölick 25, Skärgårdskapell 20, Sofiedal 15

FÖRSAMLINGSHEM OCH -GÅRDAR

S:t Jakobsgården:
Olof Broman 50
Om Nathan och Olof Broman används tillsammans 50
Nathan 20
Jakobs Hörna 25

Hälsingtuna församlingshem 50
Sockenstugan 20

Rogsta församlingshem 30

Idenor Mariagården 30