Foto: Johannes Frandsen/IKON

Dop, vigsel och begravning i Coronatid

I tider av Corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Från 1 juni kan dop, vigsel och begravning ske med 50 deltagare (inkl personal) i våra tre större kyrkor (Jakobs kyrka, Hälsingtuna och Rogsta kyrka). I de mindre kyrkorna och fiskekapellen är antalet begränsat så att avstånd kan hållas.

Se länk nedan.

Antalet besökare i kyrkor, kapell och församlingslokaler

 

Dop och vigsel

Det går bra att boka tider för dop och vigsel men antalet deltagare begränsas till kyrkan/lokalens storlek (se ovan) inklusive präst, musiker och vaktmästare.

Begravning

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. Församlingen och Kyrkogårdsförvaltningen vill råda dig att inte skjuta upp begravningen. Från första juni får 50 personer samlas i de största kyrkorna/lokalerna.

Sofiedals kapell är litet och vi har därför tagit beslut att i nuläget inte använda det. men från den 1 juli öppnas kapellet för mindre begravningar 15 personer (inkl personal). Vi hänvisar till församlingens andra kyrkor där vi kan samla fler utan risk för trängsel.  

Hur kan begravningen då genomföras?
En begravning kan ske med bara de närmaste anhöriga närvarande eller från 1 juni med upp till 50 inbjudna. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik.

Det kan bli möjligt att ha en minnesstund i samband med begravningen längre fram i tiden.

Ta gärna kontakt med församlingsexpeditionen som kan hänvisa dig till en av prästerna för att prata igenom era tankar och funderingar. Kanske finns det en lösning som kan fungera för er?

(Med reservation för ändringar på grund av nya beslut.)