Foto: Magnus Aronsson / IKON

Askonsdagsmässa

Nyhet Publicerad

"... och däremellan kommer fastan" Onsdag 26 februari kl 17.30 i Jakobs kyrka

Snart är det påsk, men först fasta.

Askonsdagen är första dagen i fastan, förberedelsetiden inför påsk då vi följer Jesus på Kärlekens väg upp till Jerusalem. I fastan får vi tillfälle att stanna upp och reflektera över våra liv.

Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder.

Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska i pannan eller på handen i askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Välkommen den 26 februari till...

...17:30 Askonsdagsmässa i Taizeton, Jakobs kyrka, Tomas Jönnsson, Astrid Uhlin, Anette Hylander och Mariakören med musiker.

 

Foto: shutterstock