Arbetarpartiet-socialdemokraterna

Nyhet Publicerad Ändrad

1. Christer Johnsson, 77 år Pensionär Hudiksvall

2. Lilian Holmgren, 77 år Pensionär Hudiksvall

3. Leif Celander, 64 år Projektledare Hudiksvall

4. Ulla Karlsson, 82 år Pensionär Hudiksvall

5. Per Svensson, 52 år Egen företagare Hudiksvall

6. Elisabeth Lundin, 64 år Pensionär Hudiksvall

7. Mats Moberg, 62 år Anställd Samhall Hudiksvall

8. Ulrika Beijer, 49 år Artist o kulturentreprenör Hudiksvall

9. Mona Celander, 60 år Rehabassistent Hudiksvall

10. Monica Flöjt, 77 år Kanslist Hudiksvall

11. Roland Olsson, 74 år Pensionär Hudiksvall

12. Siw Karlsson, 68 år Pensionär Hudiksvall

Frågor till Nomineringsgrupperna 

1. Vad ser ni vara viktigaste frågan för Hudiksvallsbygdens församling de närmaste åren?

2. Vad vill ni som Nomineringsgrupp betona i ert valprogram för Hudiksvallsbygdens församling?

3. Vad vill ni ge mer resurser till och vad vill gruppen spara in på?

4. Vad utmärker er Nomineringsgrupp?

Svar

1. Det viktigaste de närmaste åren är att vi kan åstadkomma en ekonomi i balans.                                

2. Att kyrkan fortsätter utvecklas till en öppen solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla. Att det lokala församlingslivets närvaro i hela kommunen skall säkras och utvecklas. Att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i vår kyrka.

3. För att få en ekonomi i balans måste vi först fixa detta innan vi börjar spana mot expansion i någon form. Den konkreta frågans svar blir, se till att vi har de lokaler som behövs för det vi skall göra, annat måste avyttras.                                                                                                                            

4. Att vi står för vad vi säger. 

Mer information

Klicka här

Kontakt
Christer Johnsson
0702068162
065017918@ipconnect.se