Foto: Alex & Martin / Ikon

Medlemskap

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan och Hudiksvallsbygdens församling ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan vi erbjuda en bred verksamhet och en växtplats för tro och liv.

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan! Fyll i formuläret så skickar vi hem medlemsblanketter till dig med ett svarkuvert. Du kan också själv skriva ut dem som pdf:er (se nedan). Har du frågor ring församlingsexpeditionen 0650-54 07 840650-54 07 84

När du har skickat iväg ansökan kommer du att få en bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla uppgifter du lämnat stämmer, och att du är folkbokförd i Hudiksvallsbygdens församling, sedan skickar vi dig en slutlig bekräftelse för underskrift av ditt nya medlemskap.

Det går också bra att själv besöka oss för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Behöver du hjälp kan du vända dig till vår församlingsexpedition 0650-54 07 84

Medlem i Svenska kyrkan

Här hittar du blanketter för medlemsskap i Svenska kyrkan

Ny medlem

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan och Hudiksvallbygdens församling. Läs mer om medlemsväskan här...

Medlemsskap - Sju goda skäl 

1. Att komma till sin rätt
2. Solidaritet och diakonalt arbete
3. Livets stora händelser
4. Barn och ungdomar
5. Kultur, musik och körer
6. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
7. Olyckor, kriser och katastrofer
Frågor om medlemskap

Att komma till sin rätt
Ett liv som kristen är ingen ensamsegling. Vi hör ihop. Alla kristna tillsammans har uppdraget att vara ”Kristi kropp på jorden” -och Guds händer. I gemenskap med andra kristna har du en uppgift att, med ditt unika personlighetsbidrag, se till att båten seglar stadigt mot målet.

Solidaritet och diakonalt arbete för människor i utsatta livssituationer
Svenska kyrkan arbetar utifrån alla människors lika värde. Lokalt får ensamma, gamla eller socialt utsatta människor i Hudiksvallsbygden stöd via församlings diakoner. Internationellt finns Svenska kyrkan runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år. Hudiksvallsbygdens församling har verksamhet för barn i allla åldrar. Det kan du läsa mer om under växtplatser i menyn.

Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. I Hudiksvallsbygdens församling finns flera olika körer som du kan delta i. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
I Hudiksvallsbygdens församling finns bland annat sex kyrkor och sju kapell. Jakobs kyrka, Håsta kyrka, Björkbergskyrkan och Hälsingtuna kyrka, Rogsta kyrka och Sankta Maria kyrka i Idenor. Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. För många fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

Olyckor, kriser och katastrofer
Hudiksvallsbygdens församlings präster och diakoner finns dagligen som stöd för människor som drabbats av olyckor, kris eller är i livets slutskede. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring tro, livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Hudiksvallsbygdens församling ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud.

Frågor om medlemskapet
Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Numera är det dopet som är medlemsgrundande. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontakta gärna Församlingsexpeditionen på telefon 0650-54 07 84.