Körer och musik

Hudiksvallsbygdens församling har ett rikt musikliv med flera körer och regelbunden konsertverksamhet.

Musik i gudstjänst

Vi sätter an tonen av glädje, tröst eller andakt i våra gudstjänster tillsammans. Hitta din plats i församlingens musikliv. Kontakta någon av musikerna.

Dop, vigsel och begravning är speciella högtider i livet där musiken kan bli en viktig del av helheten. Vi hjälper dig gärna med tips och kontakter.

Konsert

Våra aktuella konserter annonseras på hemsidan och i ortstidningen. 

Foto: Jim ELfström/IKON