Foto: LInda Mickelsson/IKON

Anmälan till konfirmation

Anmälan till konfirmation 2021-22 stängs fredag 24 oktober kl 12.00

Kul att du vill anmäla dig som Konfirmand! Fyll i kontaktuppgifter (stjärna = måsteuppgift) och tryck på skickaknappen längst ner. Har du frågor kontakta konfirmandansvarig Therese Svensson tel 070-301 73 40. "För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. "

Det finns två alternativ till konfirmation. Pilgrimskonfirmation och sommarkonfirmation. Välj vilket alternativ som passar dig bäst genom att kryss i något av alternativen nedan.

Vi önskar uppgifter på minst en vårdnadshavare eftersom verksamheten riktar sig till en person under 18 år. Önskar fler vårdnadshavarna (om sådan finns) också att få information fyll i uppgifter i vårdnadshavare2.

När anmälan till konfirmation är stängd kontakta
konfirmationsansvarig Therese Svensson.

Therese Svensson

Therese Svensson

Hudiksvallsbygdens församling

Församlingspedagog

Att läsa med anledning av dataskyddslagen GDPR

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0650-54 07 84. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.