Foto: LInda Mickelsson/IKON

Anmälan till konfirmation

Välkommen som konfirmand!

Kul att du vill anmäla dig som Konfirmand! Fyll i kontaktuppgifter (stjärna = måsteuppgift) och tryck på skickaknappen längst ner. Har du frågor kontakta konfirmandansvarig Therese Svensson tel 070-301 73 40. "För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. "

Att läsa med anledning av ny dataskyddslag 25 maj 2018

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0650-54 07 84. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.