Foto: Magnus Aronson /Ikon

Visitationsmässa 2 april

Huddinge pastorat önskar varmt välkomna att fira en högtidlig visitationsmässa med Biskop Andreas i Mariakyrkan på palmsöndagen. Efter mässan blir det kyrkkaffe och vi får lyssna till biskopens visitationstal.

Festmässa

Mariakyrkan, Skogås
Palmsöndagen 2 april 11:00

Celebrant: Biskop Andreas Holmberg


Huddinge pastorat önskar varmt välkommen till högtidlig festmässa i  Mariakyrkan där präster, diakoner, ungdomsledare, körsångare och musiker från hela pastoratet medverkar. Efter mässan bjuds alla på enkel lunch och
festligt kyrkkaffe och vi får lyssna till biskopens visitationstal.

För barn 3-12 finns Samling för barn under mässan. 

Samling för barn i Mariakyrkan i Skogås

Samling för barn (ca 3-10 år) med Godly play, i samband med varje högmässa i Mariakyrkan

Biskopsvisitation 

Att visitera församlingarna ingår i biskopens uppdrag att värna kyrkans lära och ordning, enhet och kontinuitet samt att inspirera församlingarna.