Foto: Magnus Aronson/ikon

Vi söker valförrättare till kyrkovalet

Nu pågår rekrytering av valförrättare till kyrkovalet den 19 september 2021.

I Svenska kyrkan i Huddinge finns flera valdistrikt där det behövs minst sex valförrättare per distrikt. En ordförande leder röstmottagningen. Det finns också en vice ordförande. För uppdraget som valförrättare/röstmottagare utgår arvode med belopp som varierar beroende på vilken funktion som valförrättaren har.

Alla valfunktionärer deltar i en obligatorisk utbildning i slutet av augusti eller början av september.