Foto: Pixabay

Ekonomiansvarig

Svenska kyrkan i Huddinge består av fyra församlingar, en kyrkoförvaltning och en kyrkogårdsförvaltning. Pastoratets storlek motsvarar geografiskt samma yta som Huddinge kommun.

Vi söker en
EKONOMIANSVARIG
Välkommen att söka en tjänst som ekonomiansvarig i Huddinge pastorat.

Du kommer ha det övergripande ansvaret för det ekonomiska arbetet - för budget-, uppföljning av ekonomiska utfallet och bokslutsarbete samt den löpande redovisningen. Arbetet innebär att du arbetar med såväl återkommande rutiner som med uppföljning och analyser.
 
Du tillser att det ekonomiska resultatet redovisas på ett korrekt sätt till förtroendemanna-organisationen, du kommer delta och föredra vid utskott och kyrkoråd.
 
Vidare stöttar du chefer i ekonomiska frågor, du fungerar som stöd och bollplank till alla chefer i pastoratet. Du stöttar verksamheterna i planering, uppföljning, rapportering och analys.
 
Du bidrar till effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt samt utvecklar ekonomiska system och rutiner för pastoratet. 

Du kommer tillhöra kyrkoförvaltningen, och rapportera till såväl kyrkoherde som administrativ chef. Du arbetar i team med ekonomiassistent.

Vi söker en kommunikativ och samarbetsorienterad person med initiativförmåga och ett intresse  att arbeta långsiktigt framåt. Du arbetar strukturerat och självständigt, du inger förtroende och har en pedagogisk förmåga.
 
Du har en högskoleexamen med inriktning mot ekonomi och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av Svenska kyrkans ekonomisystem.

Du delar Svenska kyrkans värderingar.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till hks@svenskakyrkan.se senast 17 maj 2022. Märk din ansökan ”Ekonomiansvarig”. Intervjuer sker löpande.
Välkommen att höra av dig med frågor till kyrkoherde Ida Hallström Åsman   tel 08-588 697 22. E-post ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.see eller nuvarande ekonomiansvarig Carina Strandberg tel 08-747 66 18. E-post carina.strandberg@svkih.se