Vänstern i Svenska kyrkan

Vänstern i Svenska kyrkan

Från vänster: Ulla Olsson Engström, Kaj Olsson, Britt Björneke (gruppledare) , Elsa Johansson, Sara Grant, Maritta Laine. Frånvarande: Desireé Olsson. Lilla bilden: Britt Björneke, gruppledare

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1. Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka. Det kan den bara vara om så många medlemmar som möjligt utnyttjar sin rösträtt. Genom att rösta på den av nomineringsgrupperna som du tycker har ett program som står närmast dina idéer talar du om hur du vill att kyrkan ska styras och vad kyrkan ska prioritera i sin verksamhet.

2. Varför ska jag som medlem rösta just på er?
Om du vill dra kyrkan åt vänster och hindra att främlingsfientliga och odemokratiska krafter får inflytande i kyrkan ska du rösta på ViSK! Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Vi vill att kyrkan står upp för de utsatta och ger dem plats och utrymme. Kyrkan ska också vara en mötesplats för barn och ungdomar som saknar meningsfull fritid. Vi vill även att kyrkan ska vara en viktig kulturell mötesplats för utövande kulturarbetare men också för amatörer.

3. Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?
Vi vill att församlingarna ska engagera sig mer i att skapa mötesplatser för barn och ungdomar och göra kyrkan till en trygg tillflyktsort för dem. Alla församlingar ska HBTQI- certifieras så att alla besökande blir bra bemötta. Volontärers och församlingsmedlemmars engagemang ska tas till vara i högre utsträckning i gudstjänsterna, församlingslivet och internationella frågor.

4. Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?
Många människor lever i en utsatt ekonomisk och social situation och många lider av psykisk ohälsa. Detta beror ofta på att samhället brister i sin omsorg. Kyrkan ska ta ställning och verka för upprättelse och rättvisa i Jesu efterföljd. I det arbetet ska kyrkan samarbeta med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer för att stödja och hjälpa arbetssökande, flyktingar och utsatta. Kyrkan ska även vara vägledande i klimat-och miljöarbetet för att värna om livet i skapelsen på ett ansvarigt och värdigt sätt.

5. Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?
Genom att kyrkan engagerar sig i samhället visar vi att vi erbjuder stöd, hjälp och gemenskap för barn, ungdomar, familjer och dem som är utsatta.