Foto: Magnus Aronson Ikon

Valresultat i kyrkovalet

Vill du veta hur det gick i kyrkovalet? Här finns information om resultatet i kyrkovalet.

På länken nedan finns det preliminära valresultatet i Huddinge, stiftsfullmäktige och kyrkomötet:

Läs mer här

Så gick det i kyrkovalet i Stockholms stift

 Valdeltagandet i stiftsfullmäktigevalet i Stockholms stift låg på 20,3 procent. Det är en minskning med 2,57 procentenheter jämfört med kyrkovalet 2017.

Tretton nomineringsgrupper blir representerade i stiftsfullmäktige jämfört med den förra mandatperiodens tolv grupper.

Socialdemokraterna får 25,50 procent av rösterna och 23 mandat.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan får 19,18 procent och 18 mandat.
Borgerligt alternativ får 13,31 procent och 12 mandat.
Vänstern i Svenska kyrkan får 11,33 procent och 10 mandat.
Centerpartiet får 6,49 procent och 6 mandat.
Sverigedemokraterna får 6,49 procent och 6 mandat.
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna får 4,77 procent och 4 mandat.
Öppen kyrka - en kyrka för alla får 4,04 procent och 4 mandat.
Fria liberaler i Svenska kyrkan får 2,85 procent och 3 mandat.
Kristdemokrater i Svenska kyrkan får 2,22 procent och 2 mandat.
Frimodig kyrka får 1,37 procent och 1 mandat.
Gröna Kristna får 1,14 procent och 1 mandat.
Alternativ för Sverige får 1,12 procent och 1 mandat.  

Läs mer på länken här