Välkommen till Fridlyst!

Om det, av olika orsaker, är jobbigt hemma kan man behöva prata om det. Dels med helt oberoende vuxna, dels med andra barn eller ungdomar som är i samma situation. Du är inte ensam!