Utvärdering av kyrkovalet 19 september

Tack för att du har ställt upp och jobbat med kyrkovalet!

Här kommer några utvärderingsfrågor som vi hoppas du kan svara på så att vi kan förbättra arbetet inför nästa gång.

Med vänlig hälsning
Therese Törnros Kanslisekreterare, Svenska kyrkan i Huddinge 08-588 697 00, therese.tornros@svenskakyrkan.se

1.MARKERA VILKEN ARBETSUPPGIFT DU HAR HAFT UNDER VALARBETET.

_____________________________________________________________________________

2. VÄLJ VILKEN FÖRTIDSRÖSTNINGSLOKAL DU ARBETADE I:

_____________________________________________________________________________

3. VÄLJ VILKEN VALLOKAL DU ARBETADE I:

_____________________________________________________________________________

4. HAR DU FÅTT DEN INFORMATION OCH UTBILDNING SOM DU HAR BEHÖVT FÖR ATT UTFÖRA DINA ARBETSUPPGIFTER?

_______________________________________________________________________________

5. HUR TYCKER DU KONTAKTEN MED VALSAMORDNAREN/VALNÄMNDEN HAR VARIT?

_____________________________________________________________________________

6. HUR TYCKER DU DET HAR FUNGERAT MED MOTTAGNINGEN AV RÖSTER?

Tillgång till personal

--------------------------------

Tillgång till utrustning och material?

--------------------------------

Röstningsförfarandet

--------------------------------

Vallokalen

______________________________________________________________________________

7. HUR TYCKER DU ATT SAMARBETET I VALLOKALEN HAR FUNGERAT?

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. SKULLE DU VILJA STÄLLA UPP OCH ARBETA MED KYRKOVALET 2025?

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!