Tygpåse för nedgrävning av aska i askgravlund

Tygpåse för för nedgrävning av aska i askgravlund
Tygpåse för för nedgrävning av aska i askgravlund Foto: Petra Heinämaa