Språk- och spelcafé i Vårby Gårds kyrka

Vi träffas, fikar och lär oss svenska med hjälp av roliga spel. Arrangeras av Hej Främling och Sankt Mikaels församling.

SPRÅK- OCH SPELCAFÉ

Tisdagar 12:00–14:00 i Vårby Gårds kyrka

 

Plats: Vårby Gårds kyrka (port 4).
Start: 31/1. Avslutning: 9/5.

Info: Christina Markgren