Någon sitter och antecknar i ett block.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Skrivarkurs "Skriv ditt liv" i Huddinge församling

Vill du komma igång och skriva? Eller komma vidare i skrivandet? Välkommen till en kurs i eget skrivande där du skriver utifrån ditt egna liv.

Välkomna till en kurs i skrivande där du utgår från ditt liv och dina erfarenheter. En skrivarkurs utifrån modellen ”Write your self”, även kallad läkande skrivande. Vi hjälper dig att komma igång eller komma vidare i eget skrivande.

Kursen är kostnadsfri. Inga förkunskaper behövs.

I höst startar det en ny kurs och vi har även en fortsättningskurs. Grupperna träffas 4 onsdagar kl. 17.30-19.00 med start 28/9.

Kursledare är diakonerna Åsa Nilsson och Anna Stiernstedt.

För mer info och anmälan: Åsa Nilsson, tel. 08-588 697 76, asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se