SKAPAkvällar i Flemingsbergs kyrka

Välkommen att skapa en bild och samtala om livet på tisdagar kl 18:00.

SKAPAkväll – med samtal om livet

Tisdagar kl 18:00–20:45 

Välkommen att skapa en bild och samtala om livet. Vi arbetar utan prestige med att skapa eller leka fram varsin bild. Därefter delar vi tankar kring våra uttryck, utan att värdera eller tolka. Ditt uttryck är ditt och alltid rätt. När vi samtalar om livet utifrån bilderna vi skapat och delar tankar kring vad bilderna väcker hos oss kan förståelsen för oss själva och andra fördjupas.

Start: 5/9. Sista gången: 12/12. Kvällen är kostnadsfri. Ingen föranmälan. 

Kontakt & information
Hannu Lounela, diakon