SKAPAkvällar i Flemingsbergs kyrka

Välkommen att skapa en bild och samtala om livet. Tisdagar kl 18–21.

SKAPAkväll – en lek med färg och samtal om livet

Tisdagar kl 18:00–20:45.

Vi lämnar prestationen och får skapa/leka fram varsin bild. Därefter delar vi tankar kring de uttryck som skapas, utan att värdera och tolka. Ditt uttryck är ditt och alltid rätt.

När vi samtalar om livet utifrån bilderna vi skapat och delar tankar kring vad bilderna väcker hos oss och om våra liv, kan förståelsen om vårt eget liv och andras liv fördjupas. SKAPAkväll ger oss möjlighet att lära känna oss själva och varandra.

Kvällen är kostnadsfri. Ingen föranmälan.

Start: 7/9. Avslutning: 14/12.

Kontakt & information
Hannu Lounela, diakon

Hannu Lounela

Hannu Lounela

Svenska kyrkan i Huddinge

Diakon, Flemingsbergs församling