Foto: Magnus Aronson/IKON

När du behöver extra stöd

Svenska kyrkan i Huddinge finns även på häkten, kriminalvårdsanstalter samt på sjukhusen. Läs mer om hur vi arbetar för människor som kan befinna sig i svåra situationer.