Foto: Magnus Aronson/IKON

När du behöver extra stöd

Svenska kyrkan i Huddinge finns även på häkten, kriminalvårdsanstalter samt på sjukhusen. Läs mer om hur vi arbetar för människor som kan befinna sig i svåra situationer.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Storstadsnätverk

"Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.

Universitetskyrkan

För dig som studerar på Södertörns högskola. Vi vill ge rum för livsfrågor och tro och erbjuda mötesplatser. Vi som jobbar i Universitetskyrkan är präster i Svenska kyrkan. Studentprästen finns på plats i rummet kompassen: Tisdagar klockan 11:00-12:00 Torsdagar klockan 14:00-15:00